nguyenthithiennga332

KHÁI NIỆM THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU LÀ GÌ

Đánh giá bài viết

2 phản hồi trong bài viết này

1. KHÁI NIỆM THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU LÀ GÌ:

Một thị trường mục tiêu là một nhóm người tiêu dùng mà doanh nghiệp hướng các nỗ lực tiếp thị và nguồn hàng hóa đến.Một thị trường mục tiêu rõ ràng là yếu tố quyết định trong chiến lược tiếp thị.Sản phẩm (product), giá cả (price), chiêu thị (promotion) và phân phối (place) là bốn yếu tố quan trọng trong chiến lược tiếp thị (marketing) hỗn hợp – quyết định sự thành công của một sản phẩm hoặc dịch vụ trên thị trường.

Các bài viết có thể xem thêm:

2. CÁC THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU

Các thị trường mục tiêu là các nhóm người được chia ra bởi các phân khúc thị trường phân biệt và có thể nhìn thấy rõ như:

  • Địa lý – địa chỉ (địa điểm, đất nước, khí hậu của thị trường mục tiêu).
  • Sự phân khúc về kinh tế xã hội và nhân khẩu học (giới tính, tuổi tác, thu nhập, nghề nghiệp, giáo dục, quy mô hộ gia đình, vị trí trong vòng đời của gia đình).
  • Sự phân khúc về tâm lý tiêu dùng (thái độ giống nhau, giá trị và lối sống).
  • Sự phân khúc về hành vi tiêu dùng (dịp mua, mức độ trung thành, lợi ích khi mua hàng, mức sử dụng).
  • Sự phân khúc liên quan đến sản phẩm (mối quan hệ đối với một sản phẩm).

3. CÁC  BƯỚC ĐƠN GIẢN ĐỂ XÁC ĐỊNH THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU (TARGET MARKET):

– Bước thứ nhất: Sản phẩm của bạn giúp gì cho khách hàng?

– Bước thứ hai: Hãy hình dung về khách hàng của bạn

– Bước thứ ba: Thu hẹp đối tượng

– Bước thứ 4: Quan sát thị trường

– Bước thứ 5: Phân tích các nguồn lực của công ty

– Bước cuối cùng: Kiểm tra xem bạn còn khúc mắc gì nữa không

4. ĐO LƯỜNG VÀ DỰ BÁO NHU CẦU CỦA THỊ TRƯỜNG MUC TIÊU

Các nhà quản trị của công ty thường nói đến dự báo, ước tính, dự đoán, chỉ tiêu tiêu thụ và hạn mức. Trong số này có nhiều thuật ngữ không cần thiết. Những khái niệm chủ yếu trong việc đo lường nhu cầu là nhu cầu của thị trường và nhu cầu công ty. Trong phạm vi từng khái niệm, ta phân biệt giữa hàm nhu cầu, dự báo và tiềm năng.

Nhu cầu của thị trường

Khi đánh giá các cơ hội Marketing bước đầu tiên là ước tính tổng nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên đó không phải là một khái niệm đơn giản và ta sẽ thấy rõ qua định nghĩa sau:

+ Nhu cầu của thị trường đối với một sản phẩm là tổng khối lượng sản phẩm mà nhóm khách hàng nhất định sẽ mua tại một địa bàn nhất định và trong một thời kỳ nhất định với một môi trường Marketing nhất định và chương trình Marketing nhất định.

Nguồn: https://luanvanthacsy.net/khai-niem-thi-truong-muc-tieu/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now