vutrongphung9x

Yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm

Đánh giá bài viết

1 post trong bài viết này

- Chất lượng là kết quả sự tác động của hàng loạt các yếu tố có liên quan chặt chẽ với nhau. Muốn đạt được chất lượng như mong muốn cần phải quản lý một cách đúng đắn các yếu tố này. Chất lượng của sản phẩm, dịch vụ chịu ảnh hưởng đồng thời bởi các yếu tố bên trong và cả bên ngoài tổ chức

Các bài viết có thể xem thêm:
+ chất lượng nguồn nhân lực

+ luật vệ sinh an toàn thực phẩm mới nhất

– Nhóm yếu tố bên ngoài (vĩ mô):

+ Tình hình phát triển kinh tế thế giới.

+ Tình hình thị trường.

+ Trình độ khoa học-công nghệ.

+ Môi trường pháp lý của mỗi quốc gia

+ Các yêu cầu về văn hoá, xã hội.

– Nhóm yếu tố bên trong (vi mô):

+ Quy tắc 4M thể hiện bốn yếu tố trong tổ chức ảnh hưởng đến chất lượng.

Ø Men (con người)-M1.

Ø Materials (vật tư, nguyên nhiên liệu và hệ thống cung cấp)-M2.

Ø Methods or Measure (Phương pháp, cách thức quản lý, đo lường)-M3.

Ø Machines (Khả năng về công nghệ, máy móc thiết bị)-M4.

+ Quy tắc PPM:

Ø Planning (Hoạch định)-P

Ø Prevention (Phòng ngừa)-P

Ø Monitoring (Giám sát)-M

Nguồn : https://nhanvietluanvan.com/yeu-to-anh-huong-den-chat-luong-san-pham/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now