mainguyen123

Có học tiếng Đức trực tuyến được không?

Đánh giá bài viết

1 post trong bài viết này

Chuyển đến một quốc gia nước ngoài có nghĩa là phải đối mặt với một số thách thức, chẳng hạn như nắm vững một ngôn ngữ mới và làm quen với phong tục khác với văn hóa của chính mình. Học tiếng Đức đảm bảo sự tích hợp thành công của bạn: đảm bảo công việc ở Đức, khám phá thành phố của bạn, kết bạn mới. Điều đầu tiên, mặc dù: tìm thêm thông tin về nơi học tiếng Đức bên dưới.
 
Bất cứ ai muốn sống ở Đức nên tham gia vào một khóa học hội nhập. Trong một số trường hợp nhất định phải có giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện. Bạn có thể lấy thông tin này từ Văn phòng Liên bang về Di cư và Người tị nạn - Khóa học Tích hợp . Từ đó bạn sẽ nhận được thêm thông tin và các biểu mẫu yêu cầu .
 
Khóa học hội nhập bao gồm một ngôn ngữ và một khóa học định hướng. Để đến với các điều kiện với cuộc sống hàng ngày, trước hết bạn phải học ngôn ngữ. Việc soạn thư và hoàn thành các mẫu đơn cũng được thực hành. Khóa học định hướng tiếp tục từ đó. Đây là nơi bạn học mọi thứ liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của bạn và cuộc sống cộng đồng ở Đức. Khóa học hội nhập chung kéo dài 660 giờ.
 
Có học tiếng Đức trực tuyến được không?
 
Các nhà cung cấp khác nhau cung cấp các khóa học ngôn ngữ trực tuyến trong khi nội dung chính xác có thể khác nhau từ nhà cung cấp này sang nhà cung cấp khác. Tuy nhiên, điều quan trọng là chọn một khóa học phù hợp với trình độ tiếng Đức hiện tại của bạn. Thời lượng khóa học của bạn sẽ phụ thuộc vào kiến thức trước đây của bạn. Bạn có thể kiểm tra trình độ tiếng Đức trước, trước khi đăng ký khóa học. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi về vấn đề này.
 
Các khóa học ngôn ngữ có phù hợp với ngành công nghiệp cụ thể không?
 
Bạn có thể ghi danh vào cái gọi là các khóa học liên quan đến ơn gọi. Các khóa học ngôn ngữ này chuẩn bị cho bạn làm việc trong một lĩnh vực nghề nghiệp nhất định. Tham dự một khóa học như vậy bạn sẽ học từ vựng cần thiết trong công việc của bạn - từ lĩnh vực chăm sóc điều dưỡng đến nghề thủ công. Ngoài ra còn có các khóa học cho các ngành nghề cá nhân. Khi kết thúc khóa học, bạn làm bài kiểm tra; giấy chứng nhận có thể được sử dụng tuyệt vời cho sự nghiệp tiếp theo của bạn.
 
Phạm vi của mỗi khóa học được điều chỉnh theo nội dung yêu cầu trong lĩnh vực dạy nghề của bạn. Trước khi bạn bắt đầu khóa học tiếng Đức, nhà cung cấp sẽ kiểm tra trình độ ngôn ngữ của bạn một cách cá nhân hoặc trực tuyến. Do đó, họ cung cấp cho bạn một khóa học phù hợp.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now