mlawkey

Đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu?

Đánh giá bài viết

1 post trong bài viết này

Bài viết sau đây, Lawkey sẽ cung cấp cho các bạn thông tin về  Đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu như sau:

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm về bài viết điều kiện thủ tục xin cấp giấy phép hóa chất

Quyết định 10/2007/QĐ-TTg ngành nghề sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu thuộc mã ngành.

 

21: SẢN XUẤT THUỐC, HOÁ DƯỢC VÀ DƯỢC LIỆU

Ngành này theo Quyết định 337/QĐ-BKH bao gồm:

- Ngành này gồm: Sản xuất các sản phẩm dược liệu cơ bản và các chế phẩm dược, sản xuất sản phẩm thuốc và sinh vật học.

1. Hệ thống mã ngành kinh tế

210 - 2100: Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 21001: Sản xuất thuốc các loại

Nhóm này gồm:

- Sản xuất sản phẩm thuốc dùng trong quy trình xử lý máu.

- Sản xuất thuốc như:

+ Huyết thanh và các thành phần của máu,

+ Vắc xin,

+ Các loại thuốc khác, bao gồm chất vi lượng.

- Sản xuất thuốc tránh thai uống và đặt;

- Sản xuất thuốc chẩn đoán, bao gồm thử thai;

- Sản xuất thuốc chẩn đoán hoạt phóng xạ;

- Sản xuất thuốc công nghệ sinh học.

Nhóm này cũng gồm:

- Sản xuất đường hoá học tinh luyện;

- Sản xuất các tuyến và chiết xuất;

- Sản xuất băng gạc, đồ chèn lót, chỉ sinh học, đồ băng bó...

- Sản xuất các sản phẩm sinh học sử dụng làm thuốc (nghiền, tán..).

 

21002: Sản xuất hoá dược và dược liệu

Nhóm này gồm: Sản xuất chất hoạt động thuốc được sử dụng cho tài nguyên dược liệu trong sản xuất dược phẩm: thuốc kháng sinh, vitamin cơ bản, salixilic và axit O- axetinsalixilic...

Loại trừ:

- Sản xuất cỏ làm thuốc (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la mã) được phân vào nhóm 10790 (Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu);

- Bán buôn dược phẩm được phân vào nhóm 4649 (Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình);

- Bán lẻ dược phẩm được phân vào nhóm 4772 (Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh);

- Đóng gói các sản phẩm dược được phân vào nhóm 82920 (Dịch vụ đóng gói);

- Sản xuất chất hàn răng, sản xuất xi măng hàn răng được phân vào nhóm 32501 (Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa);

- Nghiên cứu và phát triển ngành dược và công nghệ sinh học được phân

vào nhóm 72100 (Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now