mlawkey

Thủ tục tự công bố chất lượng rượu nhập khẩu theo pháp luật Việt Nam

Đánh giá bài viết

1 post trong bài viết này

Kinh doanh rượu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Theo quy định, trước khi đưa rượu nhập khẩu ra thị trường thì doanh nghiệp cần tiến hành tự công bố chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp còn gặp phải nhiều khó khăn về thủ tục này. Vì vậy, Lawkey xin tư vấn về vấn đề như sau :
Ngoài ra, các bạn có thể tìm hiểu thêm về thủ tục xin giấy phép bán lẻ rượu.
Căn cứ pháp lý:
 
Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12
 
Nghị định số 15/2018/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm
 
I, Tự công bố chất lượng rượu nhập khẩu
  • Tự công bố là việc cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm tự công bố các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm của mình phù hợp với các quy định của nhà nước. Kinh doanh rượu nhập khẩu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và trước khi đưa sản phẩm ra tiêu thụ trên thị trường thì doanh nghiệp cần tiến hành công bố chất lượng sản phẩm của mình.
  • Đối tượng thực hiện tự công bố chất lượng rượu nhập khẩu:
+ Các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu
 
+ Các nhà nhập khẩu rượu muốn lưu hành rượu tại Việt Nam
 
+ Công ty, doanh nghiệp nước ngoài muốn tham gia sản xuất, kinh doanh rượu tại thị trường Việt Nam
 
II, Hồ sơ tự công bố chất lượng rượu nhập khẩu
– Bản tự công bố sản phẩm theo mẫu theo quy định của pháp luật;
 
– Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực).
 
Lưu ý: Các tài liệu trong hồ sơ tự công bố phải được thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng. Tài liệu phải còn hiệu lực tại thời điểm tự công bố.
 
III. Trình tự tự công bố chất lượng rượu nhập khẩu
Việc tự công bố chất lượng rượu nhập khẩu được thực hiện theo trình tự như sau:
 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân và công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm
 
Bước 2: Trong trường hợp chưa có Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm thì tổ chức, cá nhân nộp 01 bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ định để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận.
 
Bước 3: Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now