mlawkey

Xác định quyền và nghĩa vụ của thương nhân sản xuất rượu thủ công

Đánh giá bài viết

1 post trong bài viết này

Rượu là mặt hàng kinh doanh đặc biệt, có rất nhiều loại hình kinh doanh rượu. Trong đó, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh là loại hình cần xin cấp phép tại Việt Nam. Tuy nhiên, quá trình để được cấp Giấy phép phức tạp và cơ sở sản xuất cần đáp ứng được những điều kiện nhất định. Lawkey sẽ tư vấn để Quý khách hàng về quyền, nghĩa vụ của thương nhân và điều kiện sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh:
 
I. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
1. Được bán rượu do mình sản xuất cho các thương nhân có Giấy phép phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ và thương nhân mua rượu để xuất khẩu.
 
2. Được trực tiếp bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ đối với rượu do mình sản xuất tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân.
 
3. Chịu trách nhiệm thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất rượu của mình.
 
4. Thực hiện chế độ báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định tại Nghị định 105/2017/NĐ-CP.
 
II. Điều kiện 
1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 
2. Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất.
 
3. Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
 
4. Bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định.
 
5. Đáp ứng các quy định về ghi nhãn hàng hóa rượu.
 
6. Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now