mlawkey

Đăng ký nhãn hiệu Hàn Quốc tại Việt Nam như thế nào?

Đánh giá bài viết

1 post trong bài viết này

Căn cứ vào luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa dổi bổ sung 2009, Lawkey sẽ tư vấn về vấn đề "Đăng ký nhãn hiệu Hàn Quốc tại Việt Nam":
1. Các bước tiến hành đăng ký bảo hộ nhãn hiệu:
 
Bước 1: Tiến hành kiểm tra sơ bộ để đánh giá khả năng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
 
Trường hợp 1: Nhãn hiệu có khả năng phân biệt hoặc không có khả năng phân biệt theo khuyến cáo của chúng tôi đưa ra nhưng Công ty bạn vẫn muốn tiến hành đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thì sẽ tiếp tục bước 2 và bước 3.
 
Trường hợp 2: Nhãn hiệu không có khả năng phân biệt theo khuyến cáo của chúng tôi và Côngty bạn không muốn tiếp tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thì sẽ kết thúc công việc.
 
Bước 2 : Tiến hành chuẩn bị hồ sơ để nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ (thu phí đăng ký)
 
Bước 3: Phối hợp theo dõi tình trạng nhãn hiệu sau khi tiến hành nộp đơn đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ.
 
2. Quy trình xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu của Cục sở hữu trí tuệ:
 
a) Thẩm định hình thức:
 
Là việc đánh giá tính hợp lệ của đơn theo các yêu cầu về hình thức,về đối tượng loại trừ, về quyền nộp đơn… để từ đó đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ. Thời gian thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn.
 
B) Công bố đơn hợp lệ:
 
Đơn đăng ký nhãn hiệu được chấp nhận là hợp lệ được công bố trên Công báo SHCN trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ. Nội dung công bố đơn đăng ký nhãn hiệu là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ kèm theo.
 
c) Thẩm định nội dung:
 
Đơn đăng ký nhãn hiệu đã được công nhận là hợp lệ được thẩm định nội dung để đánh giá khả năng cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ.
 
Thời hạn thẩm định nội dung đơn nhãn hiệu là 9 tháng kể từ ngày công bố đơn.
 
Tuy nhiên, do số lượng hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hiện nay đang trong tình trạng quá tải nên thời gian xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu thường kéo dài trong khoảng 18-24 tháng.
 
Trường hợp nhãn hiệu đáp ứng các điều kiện bảo hộ thì Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu (Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu) và văn bằng này có hiệu lực kể từ ngày cấp đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có thể gia hạn nhiều lần, mỗi lần 10 năm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now