thetvbytesoft

Bộ TT&TT có thể sẽ dừng công nghệ mặt đất 2G

Đánh giá bài viết

1 post trong bài viết này

Bộ TT&TT đang xem xét chấm dứt sóng di động 2G trên mặt đất, triển khai từ năm 1990. Mục đích, để tăng hiệu quả sử dụng phổ tần, giúp cho các doanh nghiệp cải tiến thêm chất lượng dịch vụ của mình, vận hành mạng lưới trở nên dễ dàng không tốn năng lượng hơn
 
 
Bo-TT-TT-se-dung-cong-nghe-2G.png
 
Đồng thời, việc dừng phát sóng công nghệ cũ cũng mở ra tiềm năng thị trường mới, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ, thúc đẩy kế hoạch chuyển đổi số quốc gia, chính quyền điện tử cũng như thành phố thông minh.
 
 
Hiện tại, Việt Nam đã bắt đầu thử nghiệm mạng di động 5G và dự kiến thương mại dịch vụ này vào năm 2020. Như vậy, trên mạng viễn thông Việt Nam đang tồn tại 4 công nghệ di động mặt đất, gồm: mạng GSM 2G, mạng 3G (IMT 2000) triển khai tử năm 2009, mạng 4G (LTE-A) triển khai từ năm 2016 và mạng 5G đang thử nghiệm. Do vậy, việc loại bỏ công nghệ cũ theo Bộ TT&TT là cần thiết.
 
 
Theo thông tin mới nhất, mạng di động mặt đất 2G có thể chính bị dừng trên toàn thể Việt Nam vào ngày  1/1/2022.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now