mlawkey

Tìm hiểu đặc điểm của công ty đại chúng

Đánh giá bài viết

1 post trong bài viết này

 

Tìm hiểu đặc điểm của công ty đại chúng

Điều 25 Luật chứng khoán quy định về khái niệm công ty đại chúng như sau: 

Công ty đại chúng là những công ty thực hiện huy động vốn rộng rãi từ công chúng thông qua phát hành chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu) niêm yết tại các trung tâm giao dịch chứng khoán hoặc chứng khoán không niêm yết nhưng được giao dịch thông qua các thể chế môi giới chứng khoán. Tùy từng nước có thể có định nghĩa cụ thể hơn về công ty đại chúng.

Nét đặc trưng nhất của công ty đại chúng là có sự tham gia của nguồn vốn từ bên ngoài với nhiều nhà đầu tư do đó đặt ra yêu cầu quản trị công ty như là yếu tố khác biệt với vấn đề quản lý công ty

Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc 1 trong 3 loại hình sau

-                      Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng

-                      Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại sở giao dịch ck hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán

-                      Công ty có cổ phiếu được ít nhất 100 nhà đầu tư sở hữu không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ 10 tỉ VNĐ trở lên

Công ty cổ phần có cổ phiếu được ít nhất 100 nhà đầu tư sở hữu không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ 10 tỷ VNĐ trở lên phải nộp hồ sơ công ty đại chúng cho UBCKNN trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày trở thành công ty đại chúng.

Công ty phải báo cáo công khai hoạt động của mình cho công chúng nên chịu sự giám sát của công chúng, xã hội. Thêm vào đó, HĐQT và ban giám đốc phải công khai các hoạt động quản lý điều hành công ty. BGĐ phải chăm lo việc phát triển công ty, cải tiến kỹ thuật, quản lý, cơ cấu hợp lý vốn nếu không sẽ bị sa thải (ràng buộc các giám đốc phải tuân thủ pháp luật)

Trên đây là nội dung quy định về đặc điểm đặc trưng của công ty đại chúng thông tin tới bạn đọc. Trong trường hợp có nhu cầu tư vấn về thủ tục thành lập công ty xin vui lòng liên hệ tới Công ty TNHH Tư vấn Luật LawKey Việt Nam để được tư vấn một cách nhanh nhất.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now