CDLover

"Cánh Én Hà-Giang 3": Trên diễn-đàn bạn, câu-lạc-bộ MMĐBH có tổ-chức đấu giá 6 bật lửa gaz đóng góp chương-trình

Đánh giá bài viết

2 phản hồi trong bài viết này

Thân gửi anh chị em phố,

Trên diễn-đàn bạn, câu-lạc-bộ "Những Mảnh Đời Bất Hạnh" chúng tôi có tổ-chức một cuộc đấu giá sáu bật lửa/hộp quẹt gaz thuộc dạng sưu-tầm hỗ-trợ chương-trình "Cánh Én Hà-Giang 3" do bạn Lương-Quang-Huy đề-xướng.

Thân mời anh chị em hưởng-ứng tham-gia:

http://phoxe.phomuaban.vn/index.php?mod=detail&id=585158&p=1#3

Thân nhiều.

post-58-0-29073600-1366629444_thumb.jpg

post-58-0-20472100-1366629447_thumb.jpg

post-58-0-60561200-1366629449_thumb.jpg

post-58-0-96504900-1366629451_thumb.jpg

post-58-0-34733100-1366629457_thumb.jpg

post-58-0-10521100-1366629461_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now