mlawkey

Tìm hiểu về đại diện cho thương nhân

Đánh giá bài viết

1 post trong bài viết này

 

Tìm hiểu về đại diện cho thương nhân

 

  Khái niệm: 

Đại diện cho thương nhân là việc một thương nhân nhận ủy nhiệm (gọi là bên đại diện) của thương nhân khác (gọi là bên giao đại diện) để thực hiện các hoạt động thương mại với danh nghĩa, theo sự chỉ dẫn của thương nhân đó và được hưởng thù lao về việc đại diện.

    Đặc điểm

Trong thủ tục thành lập công ty nói chung và thành lập công ty vốn nước ngoài nói riêng, cần lưu ý về các vấn đề pháp lý nảy sinh khi đại diện cho thương nhân như sau: 

Về chủ thể:

Quan hệ đại diện cho thương nhân phát sinh giữa bên giao đại diện và bên đại diện bắt buộc phải là thương nhân.  Trong phạm vi ủy quyền, bên đại diện giao dịch với bên thứ ba và mọi hành vi do bên đại diện thực hiện trực tiếp mang lại hậu quả pháp lý cho bên giao đại diện, mặc nhiên xem như các hành vi bên đại diện thực hiện với bên thứ 3 là hành vi do chính người giao đại diện thực hiện

Về nội dung hoạt động đại diện:

Có mục đích sinh lời. Quan hệ đại diện gắn liền với lĩnh vực hoạt động thương mại của thương nhân: mua bán hàng hóa, cung ứng các dịch vụ thương mại hoặc thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại… (tiến hành các hoạt động nghiên cứu thị trường, lựa chọn đối tác, đàm phán, giao kết hợp đồng với bên thứ 3..)

Hình thức hợp đồng: Là một dạng đặc biệt của hợp đồng ủy quyền, luôn mang tính chất đền bù. Hợp đồng đại diện cho thương nhân quy định trong Luật thương mại phải được lập thành văn bản hoặc hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

Thương nhân giao đại diện phải có quyền thực hiện hoạt động thương mại mà mình ủy quyền , thương nhân đại diện phải đăng ký kinh doanh dịch vụ đại diện

Hợp đồng phải giao kết những khoản bắt buộc: Phạm vi đại diện, thời hạn đại diện, mức thù lao trả cho bên đại diện, thời điểm phát sinh quyền hưởng thù lao, thời gian và phương thức thanh toán tiền thù lao, quyền và nghĩa vụ của các bên, trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, hình thức giải quyết tranh chấp phát sinh từ quan hệ hợp đồng.

Trên đây là nội dung tư vấn luật về vấn đề đại diện cho thương nhân. Mọi thắc mắc hay có nhu cầu tư vấn về các bước thành lập công ty xin vui lòng liên hệ về Công ty TNHH Tư vấn Luật LawKey Việt Nam để được tư vấn một cách nhanh nhất. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now