CDLover

Đấu giá trên diễn-đàn bạn: Honda '79 Cub Cánh Én mỹ-miều với mục-đích hỗ-trợ chương-trình "Cánh Én Hà-Giang 3"

Đánh giá bài viết

3 phản hồi trong bài viết này

Thân gửi anh chị em phố "Tuởng Rằng Chỉ Có Trong Tưởng-Tượng",

Trên một diễn-đàn bạn, nhóm thân-hữu "Những Mảnh Đời Bất Hạnh" chúng tôi có tổ-chức một cuộc đấu giá xe Honda '79 Cub Cánh Én mỹ-miều với mục tiêu hỗ-trợ chương-trình "Cánh Én Hà-Giang 3" do bạn Lương-Quang-Huy đề-xướng. Thân mời anh chị em hưởng-ứng tham-gia:

http://phoxe.phomuab.....id=588337&p=1=

Thân nhiều.

post-58-0-20788400-1368922446_thumb.jpg

post-58-0-46900000-1368922448_thumb.jpg

post-58-0-63111400-1368922449_thumb.jpg

post-58-0-56936300-1368922450_thumb.jpg

post-58-0-64653300-1368922451_thumb.jpg

post-58-0-94591500-1368922474_thumb.jpg

post-58-0-26105700-1368922477_thumb.jpg

post-58-0-22195600-1368922478_thumb.jpg

post-58-0-14609600-1368922479_thumb.jpg

post-58-0-06103100-1368922480_thumb.jpg

post-58-0-38100600-1368922499_thumb.jpg

post-58-0-40575100-1368922501_thumb.jpg

post-58-0-38164600-1368922502_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ngày đầu của cuộc đấu giá này, chúng ta đã thâu nhận được ít nhất (29) phản-hồi, và (10) lần giá thay đổi. Giá cao nhất hiện tại là 5.5 triệu.

Ngoài ra chúng ta còn đón nhận một số hiện-kim là 200 ngàn (nhưng không đấu giá).

Ước mong được đón nhận tích-cực hưởng-ứng tham-gia của anh chị cho các cháu học trò miệt Lao-Chải xa xôi. Thân nhiều.

519869c58ecb3_Cub1.jpg519869e0cc3dc_Cub2.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now