okitachan

Tiểu Ngũ Nghĩa - Truyện Tàu dịch

Đánh giá bài viết

1 post trong bài viết này

Tiểu ngũ nghĩa toàn tập 3 quyển – xuất bản tại nhà in Tín đức thư xã trước năm 1930 – Nội dung: kể câu chuyện về Thất hiệp và Ngũ thử thời Bao thanh thiên nhà Tống. Giá khởi điểm 4.500.000vnd (bốn triệu năm trăm nghìn đồng VN)

526d7a13c7f4e_DSC_0069.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now