vietnamchemtech

Hóa chất phân kim

Đánh giá bài viết

1 post trong bài viết này

CÔNG TY CP HÓA CHẤT CÔNG NGHỆ MỚI VIỆT NAM - VIETNAM CHEMICAL NEW TECHNOLOGY.,JSC Địa chỉ:Số 1, 76/7 tập thể quân đội, Phố An Dương, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội; web: www.Vietnamchemtech.com.vn Tel: 04.38645883/37167523; Fax:04.36646625/37194246; Email: vcnt.jsc@fpt.vn; MST: 0101649979- Tài khoản: 15010000026780, tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, CN Bắc Hà Nội DANH MỤC HÓA CHẤT KHAI KHOÁNG Tên TA Tên TV Công thức SX-CL-ĐG Công dụng Ammonium biflorua Amoni biflorua NH4HF2 TQ-CN-25kg Phá quặng Ammonium persulphate Amonipesunphat (NH4)2S2O8 TQ-CN-25kg Chất oxi hóa Amoni hydroxit Amoniac NH4OH VN-CN-30L Tạo phức Calcium hypochlorite Clorua vôi Ca(OCl)2 Nhật-70%-45kg Chất oxi hóa Calcium hypochlorite Clorua vôi Ca(OCl)2 TQ-65%-15kg Chất oxi hóa Calcium hypochlorite Clorua vôi Ca(OCl)2 TQ-70%-50kg Chất oxi hóa Caustic soda flake 96% Natri hydroxit NaOH TQ-96%-25kg Chỉnh pH Caustic soda flke 99% Natri hydroxit NaOH TQ-99%-25kg Chỉnh pH Caustic soda pirl 99% Natri hydroxit hạt NaOH Tlan-99%-25kg Chỉnh pH Caustic soda solid 96% Natri hydroxit NaOH TQ-CN-200kg Chỉnh pH Charcoal for absorb gold Than hoạt tính bắt vàng C TQ-CN-25kg hấp thụ vàng Charcoal for absorb gold Than hoạt tính bắt vàng C Nhật-CN-30kg hấp thụ vàng Epoxy 128S Keo epoxy 128S Đài loan-CN-220kg Gắn bể Epoxy E44 Keo epoxy E44 TQ-CN-25kg Gắn bể Hardener 137SD Đóng rắn epoxy 128S Đài loan -CN -180kg Gắn bể Hardener T41 Đóng rắn Epoxy E44 TQ-CN-5kg Gắn bể Hydrazin hydrate 80% Hydrazin hydrat 80% NH2.NH2.OH Pháp-CN-200kg Khử ra kim loại Hydrochloric acid Axit clohydric HCl VN-33%-30kg Chỉnh pH Hydrofloric acid Axit flohydric HF TQ-50%-25kg Phá quặng Hydrogen peroxide Oxi già H2O2 HQ-35%-30kg Chất oxi hóa Hydrogen peroxide Oxi già H2O2 TLan-50%-30kg Chất oxi hóa Lead acetate trihydrate Chì axetat Pb(CH3COO)2.3H2O VN-CN-25kg Phụ gia Lead monoxid Chì oxit vàng PbO TQ-CN-50kg Phụ gia Lead nitrate Chì nitrat Pb(NO3)2 VN-CN-25kg Phụ gia Lead oxit red Oxit chì đỏ Pb3O4 TQ-CN-25kg Phụ gia Mercurry Thủy ngân Hg Nhật-99.99-1,5kg Bắt vàng Mercurry Thủy ngân Hg Mỹ-CN-34,5kg Bắt vàng Methyl Isobutyl Carbinol MIBC CH3)2CHCH2CH(OH)CH3 TQ-CN-165kg Tuyển nổi Nitric acid Axit Nitric HNO3 HQ-68%-35kg Hòa tan vàng Potasium permanganate Thuốc tím KMnO4 TQ-DD-50kg Chất oxi hóa Potasium permanganate Thuốc tím KMnO4 ÂĐ-CN-25kg Chất oxi hóa Potassium amyl xanthate Kali amyl xantat TQ-CN-190kg Tuyển nổi Potassium bromate Kali bromat KBrO3 TQ-CN-50kg Phụ gia Potassium bromide kali bromua KBr TQ-CN-25kg Phụ gia Potassium chlorate Kali clorat KClO3 TQ-CN-25kg Chất oxi hóa Potassium cyanide Kali xyanua KCN Ấn độ-CN-50kg Hòa tan vàng Potassium fericyanide Kali feryxyanua K3FeCN6 TQ-CN-25kg Phụ gia Potassium ferocyanide Kali feroxyanua K4FeCN6 TQ-CN-25kg Phụ gia Potassium hydroxide Kali hydroxit KOH ÂĐ-85%-25kg Chỉnh pH Potassium iodate Kali Iốtđát KIO3 Chilê-DD-25kg Phụ gia Potassium iodide Kali Iốtđua KI Chilê-DD-25kg Phụ gia Sodium cyanide Natri xyanua NaCN Nhật-CN-50kg Hòa tan vàng Sodium cyanide Natri xyanua NaCN Ấn độ-CN-50kg Hòa tan vàng Sodium cyanide Natri xyanua NaCN Séc-CN-50kg Hòa tan vàng Sodium cyanide Natri xyanua NaCN TQ-CN-50kg Hòa tan vàng Sodium diethyl dithiocarbamate SDEDC (C2H5)2NCSSNa·3H2O TQ-CN-40kg Tuyển nổi Sodium hydrosulfite Tẩy đường Na2S2O4 TQ-CN-50kg Khử ra kim loại Sodium hydrosulfite Tẩy đường Na2S2O4 ý-CN-50kg Khử ra kim loại Sodium metabisulfit Natri metabisunfit Na2S2O5 ý-CN-25kg Khử ra kim loại Sodium metabisulfit Natri metabisunfit Na2S2O5 Đức-CN-25kg Khử ra kim loại Sodium peroxide Natri peroxide Na2O2 TQ-CP-0,5kg Chất oxi hóa Sodium sulfide Natri sunphua Na2S TQ-CN-25kg Phụ gia Sodium sulfite Natri sunphit Na2SO3 TQ-CN-25kg Khử ra kim loại Sodium sulfite Natri sunphit Na2SO3 ý-CN-25kg Khử ra kim loại Sulfuaric acid axit sunphuaric H2SO4 VN-CN-40kg Chỉnh pH TEA Triethanolamin Malai-CN-232kg trợ nghiền Thioure Thioure (NH3)2CS TQ-CN-25kg Phụ gia Trichlocyanuric acid TCCA C3H3N3O3Cl Hàlan-90%-25kg Chất oxi hóa Triclocyanuric acid 200gtablte TCCA viên 200g C3H3N3O3Cl Nhật-90%-50kg Chất oxi hóa Triclocyanuric acid 20gtablte TCCA viên 20g C3H3N3O3Cl TQ-90%-25kg Chất oxi hóa Triclocyanuric acid powder TCCA bột C3H3N3O3Cl TQ-90%-25kg Chất oxi hóa Vichemgold Hóa chất thay thế NaCN Mỹ-CN-25kg Hòa tan vàng Vichemtestgold Thuốc thử nồng độ Vichemgold Mỹ-CN-100ml Test thử nồng độ Vichemgold Zinc plate Kẽm tiêu Zn TQ-CN-50kg Khử ra kim loại Thảm bắt vàng

post-681-0-95843300-1410860147.jpg

post-681-0-44251100-1410860149.jpg

post-681-0-83120100-1410860161.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now