Sign in to follow this  
Followers 0
Fuongsuper

CT Xuyên Việt của ace Vespa Saigon

Đánh giá bài viết

4 phản hồi trong bài viết này

Thế là ai cũng comment được rồi.

Chương trình hay lắm anh Phương Super ơi.

Ước gì thất nghiệp bà nó cho rồi, để em xin bám càng các bác làm một tua cho đã đời ông địa.

Share this post


Link to post
Share on other sites