admin

Hệ Thống Xu Phố

Đánh giá bài viết

1 post trong bài viết này

 • 1 xu vàng = 100 xu bạc

LIKE:

 • Like đầu tiên đc tặng 100 xu bạc
 • 10 Like đầu được tặng 20 xu bạc
 • 100 Like được 1 xu vàng
 • Mỗi Like nhận được 1 xu bạc

 

ĐĂNG BÀI:

 • Bài viết đầu tặng 10 xu bạc
 • Bài viết thứ 5 tặng 10 xu bạc
 • Bài viết thứ 20 tặng 10 xu bạc
 • Bài viết thứ 50 tặng 10 xu bạc
 • Bài viết thứ 100 tặng 20 xu bạc
 • Bài viết thứ 200 tặng 20 xu bạc
 • Bài viết thứ 300 tặng 20 xu bạc
 • Bài viết thứ 400 tặng 20 xu bạc
 • Bài viết thứ 500 tặng 1 xu vàng
 • Bài viết thứ 1000 tặng 2 xu vàng
 • Mỗi bài viết nhận được 1 xu bạc

 

SỬ DỤNG XU:

 • Đăng bán sản phẩm tốn 10 xu bạc
 • Đang bán nhiều sản phẩm tốn 20 xu bạc
 • Quảng cáo công ty, cá nhân, doanh nghiệp tốn 50 xu bạc
 • Tham gia đấu giá: 1 xu bạc cho 1 lượt Bid
 • Thành viên vàng: 100 xu bạc/ tháng
 • Rút tiền mặt: 1 xu vàng = 100.000 VNĐ

Còn tiếp....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now