Đồng Xuân Mạnh

Chống Spam Diễn Đàn Dành Cho Ngoại Đạo

Đánh giá bài viết

1 post trong bài viết này

Phương pháp thủ công nhất : Kiểm tra người nhận

Tấn công spam kiểu “từ điển” sử dụng các địa chỉ email và tên miền đã biết để tạo ra các địa chỉ email hợp lệ khác. Bằng kỹ thuật này spammer có thể gửi spam tới các địa chỉ email được sinh ra một cách ngẫu nhiên. Một số địa chỉ email trong số đó có thực, tuy nhiên một lượng lớn trong đó là địa chỉ không tồn tại và chúng gây ra hiện tượng “lụt” ở các máy chủ mail.

Phương pháp kiểm tra người nhận sẽ ngăn chặn kiểu tấn công này bằng cách chặn lại các email gửi tới các địa chỉ không tồn tại trên Active Directory hoặc trên máy chủ mail server trong công ty. Tính năng này sẽ sử dụng Active Directory hoặc LDAP server để xác minh các địa chỉ người nhận có tồn tại hay không. Nếu số địa chỉ người nhận không tồn tại vượt quá một ngưỡng nào đó (do người quản trị thiết lập) thì email gửi tới đó sẽ bị coi là spam và chặn lại.

Xem thêm tại đây

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now